0

Story Writer

Ik geloof in de kracht van een goed geschreven verhaal, dat andere levens invoelbaar maakt en mensen met elkaar verbindt. En ik geloof dat het aan de schrijver is om jou, lezer, aangehaakt te krijgen bij wat er gebeurt in de wereld.

I believe in the power of a well-written story to connect lives and worlds. And I believe it is the job of the writer to get the reader hooked on what’s happening in the world.

No Comments

    Leave a Reply