Blog NL

Investeer in eigen werk en krijg de kosten terug

Wil je aan de slag met een eigen project? Of investeren in je eigen ontwikkeling? Kijk dan eens naar deze fondsen om je op weg te helpen.

1 Fonds BJP: voor ervaren journalisten en fotografen

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten staat misschien nog vooral bekend als een club voor boekenschrijvers, maar heeft inmiddels ook beurzen beschikbaar voor fotografen, voor podcastmakers en zelfs voor documentairemakers. Journalisten met minimaal twee jaar werkervaring kunnen bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een beurs aanvragen voor expertisebevordering. Werk je aan een concreet plan, dan kun je er ook subsidie aanvragen voor het doen van vooronderzoek.

Zie: https://fondsbjp.nl/subsidies/beurs-expertisebevordering/

2 WerktuigPPO: ontwikkelbeurs voor fotografen, journalisten en schrijvers

Fotografen, schrijvers en andere professionals die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling. Het fonds vergoedt een derde van de kosten voor zelfstandigen. Je kunt een bijdrage aanvragen voor kosten van activiteiten die gericht zijn op je professionele ontwikkeling. Dat kan zijn formele scholing maar ook coachingstrajecten of stageplekken. Belangrijk is je motivatie: je moet kunnen onderbouwen hoe de activiteiten waarvoor je de vergoeding aanvraagt zullen bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling. Er geldt een maximum van € 2.000,- per 12 maanden.

Zie: https://werktuigppo.nl/spelregels/

3 Letterenfonds: ontwikkelbeurs voor literaire schrijvers

Bij het Letterenfonds kunnen auteurs die reeds gepubliceerd hebben, steun aanvragen voor een volgend project. Auteurs die een projectsubsidie krijgen toegewezen, kunnen vervolgens ook een ontwikkelbeurs aanvragen. Dit gaat met rondes, er zijn een paar deadlines in het jaar.

Zie: http://www.letterenfonds.nl/nl/projectsubsidies-voor-publicaties

Of: http://www.letterenfonds.nl/nl/ontwikkelbeurzen-auteurs

4 De belastingdienst: voor ZZP’ers

Studiekosten die je maakt voor je eigen bedrijf zijn voor 37,35% aftrekbaar van je belastingaangifte, inclusief reis- en verblijfkosten. Vanaf 1 maart kun je in het kader van een leven lang leren ook een STAP-budget aanvragen ter waarde van 1000,-.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Of: https://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/fiscale-zaken/zijn-de-kosten-van-mijn-opleiding-aftrekbaar-als-zzp-er/

5 Fonds ZOZ: voor jonge en voor onervaren makers

En dan nog een relatief onbekend fonds: Fonds ZOZ. Op haar website schrijft ze: ‘Wij, Fonds ZOZ en ZOZ Academy, zoeken en ondersteunen bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten.’ Het fonds richt zich vooral op nieuwe makers.

Zie: https://fondszoz.nl/#aanvragen

Tot slot: werk je al aan een concreet plan? Houd dan ook de volgende fondsen in de gaten: het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaanfonds, het Lira fonds en Stichting Democratie en Media.

Foto: Berke Can/Pexels

You Might Also Like...