reportagesinterviewsbladen maken
homeover bureau schrijfkrachtcontact
Bureau Schrijfkracht
INTERVIEWS, REPORTAGES, REDACTIE


Contact


Mail: paulien@schrijfkracht.nl

Bel: 06-26224270

Lees: paulienopreis.blogspot.com

Kijk: Facebook of LinkedIn

Schrijf: Bureau Schrijfkracht, Studio Korte Leidse, Kamer 405, Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC AMSTERDAM.

 

Of drop je gegevens:

Naam:
Telefoon:
E-mail:
Bericht: